CVV number can be found on the backside of a Visa card
Visa card on the smartphone display
Visa card on the Apple Watch display

Қалай қосуға болады?

Visa card on the iPad display

Сатып алуды қалай жасау керек?

Visa card on the iPhone display
Visa card on the Apple Watch display

Apple Pay төлемін қандай дүкендерде қабылдайды?


Серіктес банктер

Apple Pay жүйесімен келесі банктерден шығарылған Visa карталары жұмыс істейді: