A seller with a payment terminal
Samsung Pay app with Visa card on a smartphone display

Қалай қосуға болады?

Samsung Pay app with Visa card on smartphone and watch displays

Картаны қалай қосады?

Samsung Pay app with Visa card on a smartphone display

Жиі қойылатын сұрақтар

Серіктес банктер

Samsung Pay жүйесімен келесі банктерден шығарылған Visa карталары жұмыс істейді: