Interconnection between Visa credit card, laptop, smart phone, and smartwatch illustrated by dotted line.

More than 20 million enrolled.
More than 300,000 merchants to date.
More than 1,500 issuers.Хабардар болыңыз

Visa Checkout туралы және оның бизнесті қалай ұлғайтуға көмектесетіні туралы соңғы ақпаратпен электрондық хабарларды алу үшін тіркеліңіз.