• Visa оңай төлем қызметі

    Аз уақытта көп транзакция өңдеңіз.

Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

Қол қою немесе PIN кодтар қажет емес

Түбіртек талабын жояды

Қағаз жұмысын азайтыңыз.
Illustration of small business store front with figure in doorway.

Тіркелу қажет емес

Көптеген MCC санатрындағы саудагерлер қатысуға құқылы.


VEPS бағдарламасына қызығушылығыңыз бар ма?

VEPS артықшылықтары туралы қосымша ақпарат алу үшін эквайерге хабарласыңыз.