• Visa желісі және жасанды санасы әрбір транзакцияның орындалуын қамтамасыз етеді65k plus.
25 billion dollars.
500 plus.
25 plus.


ADCB logo.
ADCB logo.
FNB Bank logo.


Visa қауіп шешімдері туралы қосымша ақпарат алу