A woman traveler smiling in an apparel shop.

Visa жол чектерін қабылдау туралы нұсқаулар.

Дүниежүзіндегі корпоративтік клиенттерге қосылып, Visa жол чектерін қабылдауды бастаңыз.A woman traveler entering a shop.
A man sitting in a coffee shop and browsing on his laptop.