Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Міндетті азаматтық

Анықтама өмірді жетілдіріп, қауымдастықтарды күшейтеді

Азаматтық

Біз дүниежүзіндегі жауапты корпоративтік азамат болуға ұмтыламыз. Біз кризиске төтеп беріп, жергілікті қоғамымыз сау әрі жігерлі болсын деп жұмыс істейміз.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.