Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Міндетті азаматтық

Анықтама өмірді жетілдіріп, қауымдастықтарды күшейтеді

Азаматтық

Біз дүниежүзіндегі жауапты корпоративтік азамат болуға ұмтыламыз. Біз кризиске төтеп беріп, жергілікті қоғамымыз сау әрі жігерлі болсын деп жұмыс істейміз.

Филантропиялық көзқарас

Біз ең жоғары басқару, әдеп және сәйкестік деңгейлерін беретін корпоративтік бағдарламаға жақындап келеміз.

Гуманитарлық көмек

Біз кризисте қауымдастықтарға көмектесу үшін үкіметтермен, халықаралық көмек көрсетуші ұйымдармен және жеке ұйымдармен жұмыс істейміз.
A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Қоғамдық қолдау

Visa жергілікті қаржылық емес ұйымдарға үлес қосу арқылы және қызметкерлердің қызмет пен филантропияға оралуына жол беру арқылы қоғамға қолдау көрсетіп келеді.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.